VPĐD: 118/59 Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, TPHCM